Szkolenia
Szkolenia / Zmiany w prawie podatkowym w zakresie planowania podatkowego

Zmiany w prawie podatkowym w zakresie planowania podatkowego


Program

  • Omówienie wprowadzonych oraz planowanych zmian w prawie podatkowym dotyczących planowania podatkowego oraz ich wpływ na przyjętą w spółce strategię planowania podatkowego
  • Omówienie sposobów przygotowywania się do planowanych zmian oraz stosowania w praktyce zmian, które weszły już w życie
  • Omówienie najciekawszych stanowisk organów podatkowych oraz orzeczeń sądów administracyjnych odnoszących się do planowania podatkowego

Grupa docelowa

Właściciele grup kapitałowych, Członkowie Zarządu, Dyrektorzy Finansowi w dużych przedsiębiorstwach wdrażających struktury restrukturyzacyjne.

Czas

Ok. 3-4 h

Masz pytania?

marketing@ozogtomczykowski.pl

Elva dressed as a fairy Facebook icon LinkedIn icon