Grupowanie dla celów VAT stanie się możliwe dla podatników od 1 stycznia 2023 r. 14 października Ministerstwo Finansów opublikowało najnowsze objaśnienia podatkowe w zakresie grup VAT (dalej: „Objaśnienia Ministerstwa Finansów”). Do tej pory podatnicy mieli możliwość zapoznania się jedynie z projektem przedmiotowych objaśnień.

Przepisy wprowadzające grupy VAT wraz z terminem wejścia w życie tych przepisów, określone były w ustawie z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105 ze zm., dalej: „Polski Ład”).

Projektowane objaśnienia podatkowe mają na celu wyjaśnienie praktycznych aspektów związanych z tworzeniem, funkcjonowaniem oraz prowadzeniem rozliczeń w ramach grupy VAT.

Przede wszystkim odnoszą się do kwestii, co do których nadal pozostaje wiele niewiadomych, mimo że nowe regulacje wchodzą w życie 1 stycznia 2023 r. Ministerstwo Finansów w objaśnieniach stara się wyjaśnić między innymi problematykę:

  • wspólnego rozliczania w grupie VAT, w tym kwestii związanych z podatkiem naliczonym i odliczeniami proporcjonalnymi w VAT;
  • raportowania transakcji poza grupą VAT, a także pomiędzy jej członkami;
  • prowadzenia tymczasowej ewidencji transakcji wewnątrz grupy;
  • składania wspólnego JPK_VAT;
  • nadpłat, WIS oraz interpretacji podatkowych wydawanych na wniosek grupy VAT;
  • transakcji wewnątrzwspólnotowych;
  • raportowania MDR.

Ministerstwo Finansów odnosi się też do całkowicie pominiętych przez ustawodawcę kwestii, tj. m.in. do transakcji dokonywanych przez grupy VAT w okresach przejściowych – przed jej powstaniem oraz po jej zakończeniu.

W Objaśnieniach wskazano również na konsekwencje wynikające z bycia członkiem grupy VAT, a mianowicie możliwość wszczęcia przez organy administracji państwowej kontroli oraz postępowań podatkowych wobec grupy VAT. To zagadnienie jest niezwykle istotne z punktu widzenia odpowiedzialności poszczególnych członków grupy, którzy przecież w świetle przepisów ustawy o VAT podatnikami nie są.

Mimo znacznej objętości Objaśnień (dokument liczy ponad 60 stron), Ministerstwo Finansów pominęło wiele zagadnień, które w dalszym ciągu pozostają niejasne dla podatników i mogą rodzić w przyszłości ryzyka podatkowe.

Treść Objaśnień jest dostępna na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-w-zakresie-grup-vat

W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu: