22 sierpnia 2022 r. Ministerstwo Finansów na rządowej stronie opublikowało raport z konsultacji publicznych do projektu zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (UD404). W konsultowanym projekcie proponowano istotne modyfikacje w przepisach dotyczących dokumentowania pośrednich transakcji rajowych, które obowiązywały od 1 stycznia 2021 r.

W odpowiedzi na uwagi zgłaszane do proponowanych zmian w przepisach o pośrednich rozliczeniach rajowych, MF przedstawiło swoje stanowisko informując o uchyleniu przepisów dotyczących raportowania transakcji pośrednich.

Eksperci z Kancelarii Ożóg Tomczykowski również brali udział w przeprowadzonych konsultacjach publicznych postulując o usunięcie powyższych przepisów w obecnym brzmieniu oraz niewprowadzanie zmian proponowanych w projekcie zmian w ustawie o CIT.

Poniżej znajduje się pełna treść zgłoszonych uwag wraz ze stanowiskiem MF.

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12361255/12889728/12889732/dokument571092.pdf

Gdyby mieli Państwo pytania związane z powyższym zagadnieniem lub innymi kwestiami z zakresu cen transferowych, zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami.