O&T w Mediach
Newsroom / O&T w Mediach

Koniec anonimowości w biznesie oraz Fundacje rodzinne w dzisiejszej Rzeczpospolitej

18 października 2019

Fundacja rodzinna to podmiot posiadający osobowość prawną, wyposażony we własny majątek, ustanowiony w celu zarządzania tym majątkiem i zapewnienia jego ochrony zgodnie z wolą fundatora. Służy ona zab...

Przedsiębiorca odliczy VAT, jeśli ma osobny pokój na firmę

10 października 2019

VAT można odliczyć jedynie wtedy, gdy całe mieszkanie lub wyodrębnione w nim pomieszczenia są wykorzystywane do działalności i nie służą celom osobistym. Tak czytamy w interpretacji skarbówki d...

Zakończenie działalności gospodarczej a odliczenia VAT

6 października 2019

Przedsiębiorca może rozliczyć wydatki na nieruchomość, w której prowadzi biuro. Ale trzeba ją też uwzględnić w remanencie likwidacyjnym. Co zrobić, gdy odliczyliśmy VAT z wydatków na...

Kasa fiskalna w komórce nowoczesna, ale nie do końca szczelna

19 września 2019

Urządzenia fiskalne w smartfonie ułatwią dokumentację sprzedaży, jeśli nie padną ofiarą hakerów. Pomysł wprowadzenia kas fiskalnych w postaci oprogramowania na telefony komórkowe to c...

Rzeczpospolita

Czy były komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki komandytowej?

9 września 2019

Jednym z powodów dla którego spółka komandytowa jest popularną formą prowadzenia działalności jest ograniczenie odpowiedzialności części jej wspólników za zobowiązan...

Definicja pierwszego zasiedlenia. Od września zmiany w opodatkowaniu mieszkań deweloperskich

26 sierpnia 2019

Od 1 września 2019 r. wejdzie w życie istotna nowelizacja ustawy o VAT, szczególnie istotna dla branży deweloperskiej, a dotycząca definicji pierwszego zasiedlenia. Definicja pierwszego zasi...

Do sukcesji również pod okiem małżonka

21 sierpnia 2019

Koncesje, zezwolenia, licencje czy innego rodzaju pozwolenia będą mogły przejść na kolejnego właściciela przedsiębiorstwa prowadzonego przez osobę fizyczną. Taką możliwość zapowiadają przepisy o sukce...

Zmiany zasad emisji obligacji oraz „upublicznienia" rynku obligacji niepublicznych

19 sierpnia 2019

O obowiązkowej dematerializacji akcji pisaliśmy w czerwcu w Alercie prawnym. Kolejne zmiany dotyczą rynku tzw. obligacji prywatnych. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem...

Projekt ordynacji podatkowej. Nad ustawą pracowano cztery lata, czy zostanie uchwalona?

13 sierpnia 2019

Projekt ordynacji podatkowej, który miał unormować stosunki fiskus - podatnicy, może nie zostać uchwalony. Prace nad projektem trwały 4 lata. Wiele wskazuje na to, że najważniejsza ustawa podat...

Wiążąca Informacja Stawkowa coraz bliżej

9 sierpnia 2019

Skarbówka już nie odmówi podatnikom ustalenia, jak wysoki VAT powinni stosować do swoich towarów i usług. Będzie musiała podjąć decyzje w tych sprawach i potem...

Darowizna przedsiębiorstwa jako sposób na sukcesję

9 sierpnia 2019

Indywidualna sytacja rodzinna i biznesowa przedsiębiorcy ma bardzo duże znaczenie w procesie planowania sukcesji. Co prawda, w prostych przypadkach, np. gdy nestor jest jedynym właścicielem przedsiębi...

Podatek od nieruchomości komercyjnych zapłacą nie tylko centra handlowe

19 lipca 2019

Podatek od nieruchomości komercyjnych nazywany jest potocznie podatkiem od galerii handlowych. Jednak ta nazwa jest już bardzo myląca, ponieważ ten podatek dotyczy także stadionów. O nowych...

Interpretacja nie ochroni przed dopłatą podatku

19 lipca 2019

Skarbówka wydaje korzystne dla podatnika stanowisko, a potem w czasie kontroli zmienia zdanie. Otrzymanie pozytywnej interpretacji podatkowej nie chroni przed dopłatą podatku. Przyznaje to samo...

Dematerializacja akcji – zmiany dla spółek akcyjnych

15 lipca 2019

Rada Ministrów przyjęła kolejny projekt o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, który dotyczy tzw. obowiązkowej dematerializacji akcji w sp&...

Sukcesja - sposób przekazania firmy swoim następcom

15 lipca 2019

Coraz więcej przedsiębiorców, którzy w okresie transformacji zaczynali działalność gospodarczą i obecnie prowadzi powszechnie znane firmy, dochodzi do etapu, w którym zaczyna zast...

Elva dressed as a fairy Facebook icon LinkedIn icon